Tyle wydaje Polski przedsiębiorca na druk

  • 13 kwietnia 2017

Polski przedsiębiorca wydaje rokrocznie na druk ok. 8% obrotów swojej firmy. W tym aspekcie odstajemy od średniej światowej, gdzie wydatki wahają się w zakresie 3-5% obrotów. W perspektywie 5-letniej może to być więc oszczędność na poziomie nawet 100 tys. zł.

KOSZTY DRUKU SKŁADAJĄ SIĘ Z WIELU ELEMENTÓW

Na koszt związany z drukiem składa się wiele czynników, np. cena zakupu i serwisowania kserokopiarek, energii potrzebnej do ich zasilenia czy też materiałów eksploatacyjnych. Według ostatnich badań na temat wykorzystania papieru przez pracujących Polaków, przeprowadzonych przez KPMG w przedsiębiorstwie wykorzystuje się około 545 kartek A4 na pracownika miesięcznie.

To pokazuje, że druk w dalszym ciągu odgrywa w firmach znaczącą rolę.