Konica Minolta otrzymała wyróżnienie RobecoSAM Silver Class

  • 7 kwietnia 2017

Konica Minolta, Inc. otrzymała międzynarodową nagrodę RobecoSAM Silver Class 2017, która wręczana jest organizacjom wyróżniającym się w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Firma po raz trzeci z rzędu uzyskała maksymalną liczbę punktów w kategorii „Komputery, urządzenia peryferyjne i elektronika dla biura” za działania podejmowane w zakresie innowacji i zarządzania ryzykiem.

Do badania RobecoSAM zaproszono ponad 3400 wiodących firm z całego świata, w którym skoncentrowano się wyłącznie na ocenie zrównoważonego rozwoju globalnych organizacji. Otrzymane wyniki były podstawą do oceny tych firm pod względem podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska, na rzecz społeczeństwa i gospodarki. W tym roku na liście RobecoSAM znalazło się 265 firm, z czego 25 pochodziło z Japonii.

LICZNE INICJATYWY KONICA MINOLTA

Konica Minolta otrzymała wyróżnienie za liczne inicjatywy na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych oraz zarządzania informacją. Firma zobowiązała się opracować zrównoważone rozwiązania dla nowoczesnych firm zgodne z podstawowymi wartościami, takimi jak środowisko, innowacje społeczne, zadowolenie klientów i bezpieczeństwo produktów.

RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA

Konica Minolta uzyskała maksymalną liczbę punktów za swoje działania na rzecz równowagi ekologicznej, co stawia ją wśród liderów w branży. Regularnie podejmuje inicjatywy na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z przyjętym planem EcoVision 2050. W latach 2005-2050 firma postawiła sobie za cel redukcję emisji CO2 o 80% w całym cyklu życia produktu. Aby zapobiec zmianom klimatu, Konica Minolta zobowiązała się również do cyklicznego wdrażania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym udostępniania klientom oraz dostawcom wiedzy i technologii w tej dziedzinie, które firma opracowała w ciągu ostatnich lat. Konica Minolta stawia sobie za cel, aby jej działalność gospodarcza służyła także globalnemu społeczeństwu.

Źródło: materiały Konica Minolta Polska